Studii și analize de nevoi

Când sunt necesare?
.

 • În cadrul consultărilor publice, necesare în procesul de elaborare a actelor normative şi în dezbaterile publice, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • La elaborarea Strategiilor de Dezvoltare locală, teritorială sau a Studiilor de oportunitate, pentru corelarea direcţiilor de dezvoltare şi a măsurilor de investiţii planificate cu nevoile locuitorilor;
 • La elaborarea proiectelor de investiţii sau sociale pentru obţinerea unor finanţări nerambursabile din fonduri publice / comunitare;
 • Pentru consultarea mediului privat / agenţilor economici dintr-un anumit domeniu, înainte de realizarea unor investiţii publice în domeniul respectiv;
 • Pentru a determina gradul de satisfacţie a populaţiei faţă de anumite aspecte şi / sau eficienţa unor servicii oferite de către autorităţile publice locale.                       
  .

Ce presupun?
.

 1. Analiza datelor statistice referitoare la situaţia actuală a teritoriului, colectate de la diferite instituţii abilitate şi analiza acestora;
 2. Definirea eşantionului care va fi chestionat, în funcție de anumite criterii;
 3. Conceperea unui instrument / chestionar cu întrebări relevante pentru colectarea datelor;
 4. Colectarea datelor, care presupune distribuția chestionarelor atât fizic, cât și on-line și completarea acestora de către respondenții vizați;
 5. Codarea, analiza şi prelucrarea datelor colectate: introducerea răspunsurilor codate în baza de date, analize descriptive şi comparative, corelaţii ale unor criterii socio-demografice cu anumite opinii, preferinţe sau conduite;
 6. Elaborarea raportului de analiză de nevoi, care poate sta la baza actelor normative, rapoartelor anuale privind transparenţa decizională, manualelor de comunicare, strategiilor de dezvoltare locală, proiectelor pentru obţinerea fondurilor publice / comunitare, cuprinzând: scopul şi obiectivele analizei, analiza diagnostic a actualei situaţii din teritoriu, descrierea instrumentului şi a a modalităţii de colectare, codare şi analiză a datelor, descrierea respondenţilor, rezultatele analizei, concluzii.

.
[Portofoliu]