Alte proiecte realizate

  1. Managementul unui proiect în domeniul măsurilor active de ocupare,finanţat prin PHARE-CES (2008);
  2. Elaborarea a peste 10 dosare de autorizare ANC a unor cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare (acreditate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii), în conformitate cu standardele ocupaţionale / de pregătire profesională aferente ocupaţiilor / calificărilor respective, incluzând elaborarea suporturilor de curs, a fişelor de lucru şi a testelor de evaluare (2008 – 2014);
  3. Implicare în implementarea unor proiecte de tineret, pe tema educaţiei nonformale; drepturilor omului; toleranţei şi combaterii discriminării, finanţate de Consiliul Europei, prin Fundaţia Europeană de Tineret (2009-2014);
  4. Elaborarea documentaţiei de finanţare şi managementul unui proiect strategic în domeniul egalităţii de şanse, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2010-2012);
  5. Implicare în implementarea unor proiecte strategice în domeniul antreprenoriatului şi educaţiei nonformale, finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2015);
  6. Accesarea unei finanţări nerambursabile de aproximativ 1.900.000 euro pentru funcţionarea unui Grup de Acţiune Locală şi implicare în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, sub-măsurile 19.2 şi 19.4 (2016-2019);
  7. Consultanţă în elaborarea şi implementarea unor planuri de afaceri, finanţate prin programul ,,Start-up Nation” (2017-2018);
  8. Consultanţă în elaborarea documentaţiei de finanţare a unui proiect pentru instalarea reţelelor de Wi-Fi pe teritoriul unei comune, finanţat de Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (2018);
  9. Consultanţă în elaborarea documentaţiei de finanţare a unui proiect pentru organizarea unui festival pescăresc, finanţat prin Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime (2019);
  10. Consultanţă în elaborarea documentaţiei de finanţare pentru proiecte locale de infrastuctură, finanţate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (2019).