Achiziții publice derulate

 1. Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţie ,,Alimentare cu apă a localităţii Buzăiel din sursa Fortoiş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov” (procedură simplificată; tip contract: execuţie lucrări; 2018);
 2. Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie ,,Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani şi trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, județul Brașov’’ (procedură simplificată; tip contract: servicii proiectare; 2018);
 3. Servicii de proiectare, asistenţă tehnică şi lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţie ,,Construire grădiniţă în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, județul Brașov’’ (procedură simplificată; tip contract: servicii + lucrări; 2019);
 4. Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare corpuri clădire şcoală gimnazială Vama Buzăului’’  (procedură simplificată; tip contract: servicii proiectare; 2019);
 5. ,,Achiziţie autoutilitară pentru deszăpezire” (procedură simplificată; tip contract: furnizare produse; 2019);
 6. Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţie ,,Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani şi trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, județul Brașov’’ (procedură simplificată; tip contract: execuţie lucrări; 2019);
 7. ,,Achiziţie sistem integrat audio, iluminat şi video: Lot 1 – Achiziţie sistem audio şi Lot 2 – Achiziţie sistem de iluminat şi video” (procedură simplificată; tip contract: furnizare produse; 2019);
 8. ,,Achiziţie 2 autogunoiere compactoare, cu capacitatea de 16 mc şi 21 mc, în sistem leasing financiar, timp de 60 luni” (licitaţie deschisă; tip contract: furnizare produse; 2019);
 9. ,,Amenajare și dotare spații verzi, locuri de joacă, zone pietonale și de agrement în comuna Prejmer” (procedură simplificată; tip contract: furnizare produse; 2019);
 10. ,,Achiziţie echipamente de tipărire şi grafică pentru activităţi publice de agrement, informare turistică şi culturale în comuna Vama Buzăului” (procedură simplificată; tip contract: furnizare produse; 2020);
 11. ,,Achiziţie costume pentru desfăşurarea activităţilor culturale” (procedură simplificată; tip contract: furnizare produse; 2020);
 12. Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare corpuri clădire şcoală gimnazială Vama Buzăului’’ (procedură simplificată; tip contract: execuţie lucrări; 2020).