Planificare și dezvoltare strategică

.
Când este necesară?
.

 • În procesul de obţinere a unor atestări şi certificări locale;
 • Pentru prioritizarea şi planificarea temporală a direcţiilor de dezvoltare şi a măsurilor de investiţii locale şi teritoriale;
 • Pentru promovare şi atragerea investitorilor externi;
 • În elaborarea proiectelor de investiţii pentru obţinerea unor finanţări nerambursabile din fonduri publice / comunitare;
 • Pentru o dezvoltare coerentă şi sustenabilă locală şi teritorială.     

.

Ce includ strategiile de dezvoltare?
.

 1. Analiza diagnostic a teritoriului d.p.d.v. geografic, demografic, social, economic etc;
 2. Analize de nevoi şi consultări / dezbateri publice;
 3. Analiza SWOT a domeniilor strategice de dezvoltare;
 4. Viziunea, scopul şi obiectivele strategice de dezvoltare;
 5. Măsurile şi investiţiile propuse;
 6. Planul de acţiune (planificarea temporală);
 7. Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei.

.

[Portofoliu]