SERVICII

.
ACHIZIŢII PUBLICE:
Serviciile de consultanţă pentru organizarea, derularea şi finalizarea achiziţiilor publice sunt definite ca activităţi de achiziţie auxiliare, conform art. 3, lit. d) din Legea 98/2016 şi cuprind 2 etape: etapa A de elaborare  a documentaţiei de atribuire în vederea publicării anunţului de participare pe SEAP şi etapa B  de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică. [Detalii servicii]

STUDII ŞI ANALIZE DE NEVOI: Studiile de piață și analizele de nevoi sunt necesare: în procesul de elaborare a actelor normative și în dezbaterile publice; în cadrul elaborării Strategiilor de Dezvoltare locală, teritorială sau a Studiilor de oportunitate; la elaborarea proiectelor de investiții sau sociale; pentru consultarea mediului privat / agenților economici; pentru determinarea gradului de satisfacție a populației față de anumite aspecte. [Detalii servicii]

PLANIFICARE ŞI DEZVOLTARE STRATEGICĂ: Procesul de planificare și dezvoltare strategică este necesar pentru: obţinerea unor atestări şi certificări locale; planificarea măsurilor de investiţii locale şi teritoriale; promovarea şi atragerea investitorilor externi; elaborarea proiectelor de investiţii pentru obţinerea unor finanţări nerambursabile din fonduri publice / comunitare; dezvoltare coerentă şi sustenabilă locală şi teritorială. [Detalii servicii]

SERVICII COMPLEMENTARE: Pentru că abordarea integrată este absolut necesară pentru o dezvoltare sustenabilă, acordăm consultanță și pe partea de accesare finanțări, management proiecte, precum și în diverse problematici de ordin administrativ, legislativ sau fiscal.[Detalii servicii]