Servicii complementare

Ce alte servicii complementare oferim?

  • Consultanţă pentru accesarea finanţărilor nerambursabile în vederea atingerii obiectivelor strategice propuse;
  • Consultanţă în implementarea şi managementul proiectelor finanţate din fonduri comunitare (europene sau de la bugetul de stat) în cadrul cărora sunt derulate achiziţiile publice;
  • Elaborarea materialelor educaţionale, promoţionale şi a altor studii şi documente, complementare procesului de planificare şi dezvoltare strategică;
  • Asistenţă administrativă, legislativă şi fiscală în diverse domenii complementare procesului de planificare şi dezvoltare strategică şi  procedurilor de achiziţii publice.

.
[Portofoliu]