Programul ,,Start-up Nation – România”

În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat s-a lansat Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii, denumit Programul ,,Start-up Nation – România”, în cadrul căruia Statul oferă ajutoare de minimis de până la 200.000 lei (aproximativ 44.000 euro) celor care îşi deshid o mică afacere, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 10 din 27 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial în data de 30 ianuarie 2017.

Conform proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor de implementare a OUG 10/2017 din data de 28 februarie 2017, Programul este destinat societăţilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a OUG 10/2017, respectiv, după 30 ianuarie 2017.

În perioada 2017-2020, prin Programul “Start-up Nation – România” se vor putea acorda ajutoare de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari, din fonduri de la bugetul statului și din fonduri europene.

În procesul de implementare a Programului “Start-up Nation – Romania”, se vor utiliza atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată. Rambursarea se va utiliza obligatoriu la cheltuielile salariale, iar pentru restul cheltuielilor se va putea utiliza cererea de plată, respectiv, virarea sumelor pe baza contractelor și facturilor prezentate de beneficiarii finanțării.

Citeşte aici despre modificările şi amendamentele Programului ,,Start-up Nation’’, conform legii de aprobare a OUG 10/2017, adoptată în Parlament, în data de 25 aprilie 2017.


NOTĂ: Instituţia responsabilă pentru programul descris este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Societatea DISC Projects nu gestionează programe de finanţare, ci doar acordă consultanţă în vederea accesării acestora şi implementării proiectelor finanţate, conform ofertelor prezentate în secţiunea ,,SERVICII’’.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *